Добре дошли!

Българското  сдружение по радиобиология и радиационна защита (БСРРЗ)  е създаденo на 03 октомври 2007 г. и е доброволна професионална и научна организация с нестопанска цел, от национален характер, извършваща общественополезна дейност.