• ул. Г. Софийски №3, София
  • 13.04.2021

Управителен съвет:

  • Н. Чобанова – председател
  • Е. Султанов – касиер
  • Ж. Джунова
  • Р. Тоцева
  • Р. Георгиева

УСТАВ.pdf


Ако желаете да станете член на БДРРЗ, попълнете този формуляр и изпратете заявлението на адрес office@barrp.org.