• ул. Г. Софийски №3, София
  • 06.05.2021

АДРЕС:

1606 София, ул. Георги Софийски №3, сграда 7 (в двора на Военномедицинска академия)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Нина Чобанова – председател n.chobanova@ncrrp.org
Емил Султанов – касиер e.sultanov@ncrrp.org
Жана Джунова – член jdjounova@ncrrp.org
Росица Тоцева – член r.totzeva@ncrrp.org
Радостина Георгиева – член